Politikk og makt - versjon 2

Folkestyrets festdag

Les kronikken i Aftenposten og svar på spørsmålene.

Oppgaver

  1. Hva har Torbjørn Jagland skrevet om skinndemokrati? Drøft Jaglands påstand.
  2. "I Norge er forutsetningene for demokratisk deltagelse større enn noensinne. Vi har et historisk høyt kunnskapsnivå i befolkningen, og vi har et mangfold av ytringsmuligheter gjennom nett og sosiale medier vi aldri tidligere har sett. Samtidig ser vi at valgdeltagelsen går tilbake," skriver Andersen. Diskuter hva det kan komme av at valgdeltakelsen går tilbake. Diskuter også hva som kan gjøres for å heve den.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider