Politikk og makt - versjon 2

Norway's dirty little secrets

Les artikkelen i The Guardian og gjør oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvor står avisa The Guardian politisk?
  2. Hvilke påstander om Norge inneholder innlegget?
  3. Hvordan rimer disse påstandene med Norges oppfatning av eget "image" i verden?
  4. Har vi et galt bilde av vår plass i verden i Norge? Drøft om påstandene i artikkelen er riktige.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider