Politikk og makt - versjon 2

En global blasfemilov?

Les artikkelen i Nettavisen og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvem ønsker å innføre en global blasfemilov?
  2. Hva er begrunnelsen for å innføre loven?
  3. Hvorfor ønsker ikke Vesten en global blasfemilov?
  4. Hva slags avis er Charlie Hebdo og hva har den gjort?
  5. Diskuter om avisa har gjort noe galt.
  6. Drøft om religioner bør ha et spesielt vern mot enkelte ytringer.
  7. Drøft også hvilket ansvar et medium (avis, tv, etc.) har for reaksjoner på blasfemiske ytringer.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider