Politikk og makt - versjon 2

Hersker dommerne i framtida?

Les artikkelen i Aftenposten og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvorfor kommer politiske valg til å bli uinteressante for vanlige folk i framtida, ifølge Aarebrot?
  2. Hvilke eksempler på at domstolene blir viktigere trekkes fram i artikkelen?
  3. Hvilke motforestillinger kommer Geir Lundestad med?
  4. Og hva sier Øyvind Østerud?
  5. Hva er "prøvingsretten"?
  6. Hva mener Ola Mestad med at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) er "maktfullkommen"?
  7. Drøft om EMD kan få for mye makt og hva som vil være problematisk med det.

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider