Politikk og makt - versjon 2

Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Les teksten i VG og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva er Kontroll- og konstitusjonskomiteens oppgaver? Hvem sitter i den?
  2. Hva vil det si at vi har et "konstitusjonelt demokrati"?
  3. Og hvilken rolle sikter Kinander til (som komiteen har i det konstitusjonelle demokratiet)?
  4. Hva er "parlamentarisme"?
  5. Hva er riksrett, og hva kan gjøre at en statsråd blir stilt for riksrett?
  6. Hva mener Kinander med "de rettslige rammene for politikken"?
  7. Hvilke kunnskapsmangler mener Kinander at komiteen har?
  8. "Jus er politikk", hevder Kinander. Drøft denne påstanden.
  9. Hva er Kinanders budskap i dette innlegget?
  10. Drøft forholdet mellom jus og politikk i Kontroll- og konstitusjonskomiteens arbeid. Bør de være mer forsiktige enn de har vært, eller bør politikere bruke sin makt og myndighet - slik at de for enhver pris får fram fakta i en sak som den med Telenor?
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider