Politikk og makt - versjon 2

All avmakt i denne sal?

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. "Folkevalgt kontroll av statsapparatet er nå engang litt av poenget med å ha en nasjonalforsamling.", skriver Ulstein. Hva mener hun med det? På hvilket måte foregår denne kontrollen?
  2. "Stortinget mener også – selvfølgelig – mangt og meget om norsk matproduksjon, forsyningssikkerhet og distriktsbosetting. Men når konkrete virkemidler for å nå disse målene skal iverksettes, er det en gjengs oppfatning at politikerne skal holde fingrene av fatet." Hva menes med dette?
  3. Hva er Ulsteins budskap i denne teksten? Og hvordan eksemplifiserer hun dette budskapet?
  4. Drøft budskapet.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider