Politikk og makt - versjon 2

Trenger Stortinget en juridisk avdeling?

Les teksten i Dagbladet og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva menes med begrepet "rettsliggjøring"?
  2. På hvilken måte har forholdet mellom stat og borger endra seg siden 1980-tallet, ifølge Forr?
  3. Redegjør for de eksemplene Forr nevner og som viser rettsliggjøringen.
  4. Hva er "prøvingsretten"? Og hva menes her med den andre prøvingsretten?
  5. Hvordan begrunner Forr at Stortinget trenger en juridisk lovavdeling?
  6. Hva kan være motargumentene?
  7. Drøft fordeler og ulemper med å opprette en juridisk avdeling i Stortinget.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider