Politikk og makt - versjon 2

Lovarbeid

Lest teksten hos Stortinget og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva er forskjellen på lover og forskrifter?
  2. Hvem har ansvaret for det forberedende arbeidet til en lov og hvordan foregår det?
  3. Hvem fremmer lovforslag?
  4. Hvordan jobber Stortinget med et lovforslag?
  5. I hvilke tilfeller behandles en lov for tredje gang? Hvorfor tror du det er slik?
  6. Hva er en "lovanmerkning"?
  7. Hva skjer når Stortinget har ferdigbehandlet et lovforslag?
  8. Formuler et forslag til en ny lov du mener vi bør få i Norge. Hvordan ville du behandlet lovforslaget? Hvem bør bør få uttale seg (bli hørt) om lovforslaget?
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider