Politikk og makt - versjon 2

Stortingets oppgaver (video, 27 min)

Se videoen og svar på oppgavene.

Oppgaver

NB På Stortinget sitter i dag 169 representanter og det er ikke lenger delt i lagting og odelsting.

 1. Hvilke tre prinsipper bygger Grunnloven på?
 2. Hva er «parlamentarisme»?
 3. Hvilke oppgaver har Stortinget?
 4. Hva sier Guttorm Hansen om Stortinget og hans møte med stedet?
 5. Hvem er valgbare til Stortinget?
 6. Hva betyr det at Stortinget «konstituerer seg»?
 7. Hvem foretar åpningen av Stortinget ved å lese trontalen?
 8. Hva inneholder trontalen?
 9. Hvem sitter i Stortingets presidentskap?
 10. Hvordan jobber presidentskapet?
 11. Hva gjør valgkomiteen?
 12. Hva gjør en i partigruppa på Stortinget?
 13. Hvor kommer de fleste lovforslag fra?
 14. Hva betyr det at en lov «sanksjonering i statsråd»?
 15. Hvordan er saksgangen når det gjelder grunnlovsendringer? Og hvorfor er den slik?
 16. Hvordan arbeides det med statsbudsjettet?
 17. Hva er «revidert statsbudsjett» og når kommer det?
 18. Hvorfor må det av og til gjøres en grenseoppgang for å fastslå hva som er stortingets og regjeringas oppgaver, ifølge Guttorm Hansen?
 19. Hva er «spørretimen»?
 20. Hva er en «interpellasjon»?
 21. Hvilken oppgave har Riksrevisjonen?
 22. Hva gjør sivilombudsmannen?
 23. Hva gjør Kontroll- og konstitusjonskomiteen?
 24. På hvilke måter kontrollerer Stortinget regjeringa?
 25. Diskuter hvor viktig det er at Stortinget kontrollerer regjeringa.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider