Politikk og makt - versjon 2

Er Grunnloven oppdatert?

Som du har lagt merke til, omtaler læreboken i liten grad Kongens politiske betydning. Grunnloven derimot beskriver grundig Kongens plass i det norske styringssystemet. Nedenfor finner du en lenke til Lovdata der Grunnloven finnes. Ikke la deg skremme av at Grunnloven er skrevet i et noe tungvint og gammelmodig språk.

Oppgave

Gir paragrafene 3, 5, 12, 14, 20, 21, 22, 25 og 26 i Grunnloven et riktig bilde av styringssystemet og forholdet mellom statsmaktene i dag? Begrunn svaret. Skriv 1-2 sider.

 

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider