Politikk og makt - versjon 2

Byråkrati - et skjellsord?

Les teksten hos NRK og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva er et "meritterende rekrutteringsprinsipp"?
  2. Hvordan definerer Max Weber "byråkrati" ifølge artikkelen?
  3. Hva mener professor Per Læreid med at norsk byråkrati alltid har vært et "blandingssystem"? Gi eksempler på dette.
  4. Hvilke kvaliteter ved norsk byråkarti trekker Lægreid fram?
  5. Hva er den "neo-weberianske" reformtrenden?
  6. Hva er Lægreids råd for å reformere norsk forvaltning?
  7. Drøft om norsk byråkrati bør reformeres og eventuelt hvordan.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider