Politikk og makt - versjon 2

Embetsmannsstaten?

Les kronikken på NRK Ytring og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva er "embetsmannsstaten"?
  2. Hvilke eksempler brukes på at borgernes tillit til staten og dets omdømme kan svekkes? Hvor gode synes du disse eksemplene er?
  3. Hvilket ordspråk refereres det til i teksten og hva ligger i det?
  4. Hva menes med at "departementene det siste tiåret [har] utviklet seg fra tradisjonelle byråkratier til å bli politiske sekretariater for statsrådenes behov"? Vet du om noen eksempler på dette?
  5. Hvordan er det amerikanske systemet?
  6. Drøft om Norge bør innføre det amerikanske systemet og hvordan det eventuelt burde vært utformet hos oss.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider