Politikk og makt - versjon 2

Et voksende byråkrati

Les teksten og svar på oppgavene. (Teksten er basert på kronikken "Hvorfor ting tar tid" som også finnes i dette kapitlet - med oppgaver.)

Oppgaver

  1. Hvilke eksempler finner vi i teksten på at byråkratiet vokser ekstra fort?
  2. Hva sier jusprofessor ved Universitetet i Bergen og ekspert på offentlig forvaltning, Jan Fridthjof Bernt, om byråkratiet?
  3. Og hva mener Per Lægreid, som er professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen?
  4. Hva har byråkratiets vekst med tillit å gjøre?
  5. Diskuter fordeler og ulemper med at byråkratiet vokser som det gjør.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider