Politikk og makt - versjon 2

Frykten for Trump

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Forklar hva som ligger i denne påstanden: "USAs forpliktelser, byråkratisk treghet og tidsnød tilsier kontinuitet i amerikansk politikk."
  2. Hva er den amerikanske presidentens viktigste oppgaver?
  3. Det sies at det amerikanske politiske systemet er bygget opp rundt "checks and balances". Hva menes med det?
  4. Skriv ned noen punkter der du sammenligner det norske og det amerikanske politiske systemet. På hvilke områder er de mest forskjellige?
  5. Drøft hvilket politisk system som er "best".
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider