Politikk og makt - versjon 2

Økende motsetninger i amerikansk politikk

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Beskriv USAs beslutningsproblemer.
  2. Hva er "governement shutdown", og hvorfor skjedde det?
  3. Hvilke saker er det man ikke klarer å kompromisse om?
  4. På hvilke måter skiller parlamentarismen seg fra Montesqieues maktfordelingsprinsipp?
  5. Hva er filibustertaktikk?
  6. På hvilke måter har den politisk-ideologiske avstanden mellom partiene økt?
  7. Hvorfor kan vi si at klassemotsetningene har økt i USA?
  8. Hvordan foregår valgene til Representantens hus og Senatet?
  9. Hva er det ved valgordningen i USA som legger til rette for liten kompromissvilje blant kandidatene til Kongressen?
  10. Drøft hva som kan gjøres for å bedre beslutningsprosessene i USAs demokratiske system.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider