Politikk og makt - versjon 2

Halv makt i denne sal (video, 30 min)

Se filmen og svar på oppgavene.

Oppgaver

 1. Hvordan beskriver André Oktay Dahl arbeidet i Stortinget?
 2. Hva er «Nasjonal transportplan»?
 3. Hva gjorde Vik kommune for å få tunnel?
 4. Hvordan forklarer grunnleggeren av byrået Geelmuyden.Kiese, Hans Christian Geelmuyden, den jobben de gjør og hvorfor så mye virker hemmelig i den jobben byrået har gjort?
 5. Hvordan jobber Geelmuyden.Kiese for sine klienter?
 6. Hvorfor ønsker André Oktay Dahl heller å jobbe i et PR-byrå enn i Stortinget?
 7. Hva sier samferdselsminister Marit Arnstad om hvordan hun merker bruken av PR-byråer?
 8. Hva er fylkesråd Grethe Ernø Johansens kritikk av kommunenes bruk av PR-byråer?
 9. Hvordan begrunner Eva Joly den negative holdningen hun har til overgangen fra politikk til lobbyvirksomhet?
 10. Hvorfor er det så vanskelig å få klare svar fra PR-byråene, tror du?
 11. Hva ligger i tittelen til denne dokumentaren?
 12. Hva sier dette programmet om PR-byråenes betydning i norsk politikk og samfunnsliv, mener du?
 13. Drøft hva som kan være problematisk med PR-byråenes økende makt og ekspolitikeres overgang til byråene.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider