Politikk og makt - versjon 2

Bak lukkede dører (video, 50 min)

Dokumentaren i lenka handler om Rederforbundets lobbyvirksomhet mot Stortinget. Se filmen og svar på spørsmålene.


Oppgaver

 1. Hvem er de ulike aktørene i dokumentaren?
 2. Hva er Rederiforbundets påstander? Og hvordan begrunner de disse?
 3. Hvordan stiller de ulike politiske partiene seg til saken? Og hva er deres begrunnelse?
 4. Hva er finansminister Kristin Halvorsens standpunkt? Og hennes begrunnelse?
 5. Hvilke interesser er det egentlig som står mot hverandre i saken?
 6. Vurder redernes rolle som lokale velgjørere.
 7. Hvilken rolle spiller PR-byrået i saken?
 8. Hvilken strategi har Rederforbundet i saken? 
 9. Hva er SVs Heikki Holmås' karakteristikk av Rederforbundet som lobbyorganisasjon?
 10. Og hva sier reklamemannen Ingebrigt Steen Jensen?
 11. Og hvordan argumenterer superlobbyisten Per Morten Vigtel for den beste måten å drive lobby på?
 12. Hvordan argumenterer Atle Tranøy for at Rederiforbundet har gjort feil?
 13. Hvordan forklarer reklamemannen Ingebrigt Steen Jensen nederlaget?
 14. Hvordan forklarer ordførerne nederlaget?
 15. Diskuter hva som gikk galt.
 16. Hvordan vil du karakterisere møtene de ulike fraksjonene har med Stortinget?
 17. Finn ut på Internett: Hvordan gikk det til slutt med saken i Høyesterett?
 18. Drøft lobbyisme med utgangspunkt i filmen og de problemstillingene som kommer fram.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider