Politikk og makt - versjon 2

Krisen i mediene

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva er utfordringene står norske medier overfor, ifølge Skjalg Fjellheim?
  2. Hva er John Olav Egelands syn på disse utfordringene?
  3. Hva sier grunnlovsparagraf 100 - og hvorfor er den relevant?
  4. Hva er Fjellheims løsning på utfordringene?
  5. Er du enig i Fjellheims dystre syn på utviklingen? Begrunn svaret.
  6. Drøft om noe bør gjøres og eventuelt hva når det gjelder norske mediers utfordringer i den nye medievirkeligheten.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider