Politikk og makt - versjon 2

Hva er en god journalist?

Se videoen i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva kjennetegner en god journalist?
  2. Hva sier Omdal om yrket?
  3. Ikke alle journalister skriver om politikk. Hva mener du kjennetegner en god journalist som dekker feltet "politikk"?
  4. Hvilken rolle spiller journalistene i demokratiet?
  5. Hvilke dilemmaer tror du journalister som skriver om politikk, opplever?
  6. Kunne du tenke deg å bli journalist? Hvorfor/hvorfor ikke? Begrunn.
  7. Diskuter om og eventuelt hvordan medias rolle kommer til å endre seg i årene som kommer.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider