Politikk og makt - versjon 2

Tør vi ytre upopulære meninger?

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva viser undersøkelsen?
  2. Og hvordan kan resultatene tolkes?
  3. Hva er "politisk korrekthet"? Gi eksempler på det du mener er politisk korrekthet.
  4. Hvorfor kan dette være en fare for demokratiet, ifølge forskeren?
  5. Hva kan det komme av at kvinner er mer opptatt av å være politisk korrekte enn menn?
  6. Hva sier filosofen Lars Gauden-Kolbeinstveit om undersøkelsen?
  7. Er vi for politisk korrekte i Norge? Fins det en redsel blant folk flest for å uttrykke seg på tvers av normene? På hvilke måter og hvilke temaer dreier det seg eventuelt om? Diskuter.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider