Politikk og makt - versjon 2
iStock.com/enisaksoy

Politikk og sosiale medier

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva menes med at sosiale medier ikke representerer noen revolusjon, men en evolusjon?
  2. Hvordan bør sosiale medier brukes, om de skal få gjennomslagskraft?
  3. Hvem er mest interessert i sosiale medier?
  4. Hva kan grunnene være til at gjennomslagskraften er så dårlig, ifølge artikkelen? Og hva tror du?
  5. Diskuter om sosiale medier i framtida kan bli et viktig instrument i politikken. Hvordan kan det eventuelt skje?
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider