Politikk og makt - versjon 2

Interessekamp mellom journalister og kommunikasjonsrådgivere

Les kommentaren i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva er en kommunikasjonsrådgiver?
  2. Hva menes med at "Kommunikasjonsrådgiverne ser på seg selv som døråpnere for journalister"?
  3. Hva er interessekampen det refereres til? Og hvorfor føler kommunikasjonsrådgiverne seg mistenkliggjort?
  4. Hvordan er "tallenes tale"?
  5. Hva sier forskningsrapporten fra kommunikasjonsforeningen?
  6. Hva menes med "en tung ironi" i slutten av teksten?
  7. Diskuter hva det kan komme av at antallet kommunikasjonsrådgivere har økt så mye de senere årene. Diskuter også hvilke konsekvenser det kan få.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider