Politikk og makt - versjon 2
istock.com/bizoo_n

- Demokratiet er ikke truet

Les artikkelen i lenka under og svar på spørsmålene.

Oppgaver

1. Finn ut hva slags organisasjon IDEA er.

2. Hvilke kriterier for demokrati blir trukket fram i artikkelen?

3. I læreboka (s. 54-57) blir ulike demokratisyn presentert. Hvilke av kriteriene som blir trukket fram i artikkelen passer sammen med de ulike synene på demokrati?

4. Tenk deg at du skulle utarbeide en rapport der du kartla demokratiets stilling i de ulike landene i verden. Hvilke kriterier for demokrati ville du ment var viktigst? Begrunn svaret ditt.

5. Hvilke trusler mot demokratiet trekker lederen i IDEA, Yves Leterme, fram i artikkelen?

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider