Politikk og makt - versjon 2

Liberalitetsopportunismen

Les "Liberalitetsopportunismen" av juristen Anine Kierulf i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva betyr tittelen på innlegget?
  2. Hva ligger i uttrykket "Blasfemi er all maktkritikks mor"? Og hvorfor kan en si at det historisk sett har vært slik?
  3. Hva er en krenkelse?
  4. Hva skriver Kierulf om religion og krenkelse?
  5. Hvordan er det med ytringsfriheten og krenkelse i Norge i dag?
  6. Hva sier straffelovens paragraf 95, og hvordan har den nylig vært brukt? Hva tenker du om denne bruken?
  7. Hvorfor har Jonas Gahr Støre blitt kritisert, ifølge dette innlegget? Er du enig i kritikken? Begrunn.
  8. Hvilke eksempler gir Kierulf på at det er vanlig med en mer opportunistisk enn prinsipiell holdning til mange av våre mest grunnleggende rettsstatsverdier?
  9. Hva er konklusjonen og budskapet i innlegget?
  10. Diskuter hvor langt ytringsfriheten bør gå. Bør for eksempel religiøse følelser ha et spesielt vern i loven?
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider