Politikk og makt - versjon 2

Demokratisk resesjon

Les innlegget i VG og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva mener Larry Diamond med at verden er inne i en "mild demokratisk resesjon"? Og hvordan begrunner han det? Hvilke land trekker han fram som eksempler på resesjonen?
  2. Hva er årsakene til denne demokratiske resesjonen, ifølge Diamond?
  3. Hva mener han de etablerte demokratiene må gjøre?
  4. Diskuter Diamonds forslag. Er de gode, er det nok? Eller fins det andre og bedre måter å spre demokrati på?
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider