Politikk og makt - versjon 2

Ingenting å gi på ytringsfrihet?

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva mener Njølstad med at "På det prinsipielle er det ikke noe å gi i det hele tatt"?
  2. Hva sier Njølstad om selvsensur?
  3. Hvordan argumenterer han for at verden har blitt tryggere?
  4. Hvordan mener Njølstad vi må bekjempe internasjonal terrorisme?
  5. Diskuter hva vi må gjøre for å redusere faren for terrorangrep, og om tiltakene også kan ha negative effekter.
  6. Hvor går grensen for ytringsfrihet? Diskuter.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider