Politikk og makt - versjon 2

Den brune fare

Les teksten og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvilke land nevnes når det gjelder eksempler på at hørerekstreme har stor oppslutning? Og hvor stor er oppslutningen?
  2. Hvilke eksempler brukes på at høyreekstremismen ikke øker overalt?
  3. Hvordan forklares økt oppslutning om de høyreekstreme?
  4. Hva skrives om klisjeer? Er du enig? Begrunn svaret ditt.
  5. Hva menes med at "Høyreradikalisme er farlig. Overdriver vi faren, kan vi ta gale politiske valg."?
  6. Drøft hvordan Europa kan bekjempe høyreekstremismen. 
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider