Politikk og makt - versjon 2

Folkeavstemninger et slag i ansiktet på demokratiet?

Les teksten i Aftenposten og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva er "brexit"?
  2. Hva ligger i uttrykket "Folkeavstemninger er et slag i ansiktet på demokratiet"?
  3. Lag en liste over fordeler og ulemper med folkeavstemninger.
  4. "I den franske republikkens historie har folkeavstemninger gjerne vært sett som en metode for å styrke presidentmakten på bekostning av en folkevalgt forsamling.", skriver Østerud. På hvilken måte har dette skjedd, tror du?
  5. Hvorfor tyr folkevalgte til folkeavstemning når partiet er i ferd med å sprekke?
  6. "Partiene kan bli så lik hverandre at alternativene forsvinner.", skriver Østerud. Er partiene like eller ulike i Norge, tenker du? Gi en begrunnelse for ditt svar.
  7. Hvilke interesser samlet den britiske folkeavstemningen i Storbritannia?
  8. Hvilke interesser tror du en norsk folkeavstemning kunne samlet?
  9. Bør vi få flere eller færre folkeavstemninger i Norge? Hvilke saker mener du er godt egna for en folkeavstemning? Drøft.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider