Politikk og makt - versjon 2

Begrensning av stemmerett?

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva er "Brexit"?
  2. Hvem er Trine Skei Grande, hva vil hun og hvorfor?
  3. Og hva mener Axel Braanen Sterri?
  4. Hvordan argumenterer forfatteren av dette innlegget mot Grande og Sterri?
  5. Bør eldre miste stemmeretten i visse saker? Eventuelt hvilke? Skriv ned noen argumenter for og imot.
  6. Diskuter om stemmerett i visse saker bør begrenses til enkelte aldersgrupper.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider