Politikk og makt - versjon 2

Stemmegivning blant unge

Les artikkelen i Aftenposten og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvor stor var valgdeltakelsen blant dem under 30 ved forrige stortingsvalg?
  2. Og hvor stor var den for hele elektoratet (alle som kan stemme, svaret står ikke i artikkelen)?
  3. Hva mener Olaussen i Respons Analyse er årsakene til at unge ikke stemmer?
  4. Hva tror du er årsakene til at så mange unge ikke stemmer ved politiske valg?
  5. Hva sier valgforsker Johannes Berg om undersøkelsen?
  6. Diskuter hva årsakene kan være til at færre unge enn eldre velger å bruke stemmeretten. Diskuter også hva som kan gjøres for å få flere unge til å bruke stemmeretten.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider