Politikk og makt - versjon 2

Tenke sjæl

Les teksten og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvordan har stemmeretten endret seg fra 1800-tallet og til i dag?
  2. Hvilke argumenter bruker Blindheim for å rettferdiggjøre stemmerett for 16-åringer?
  3. Hvilke argumenter mener du taler mot å gi 16-åringer stemmerett?
  4. Drøft om 16-åringer bør få stemmerett eller ikke.

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider