Politikk og makt - versjon 2

Natur og Ungdom

Vi ser i kapittel 5 at styringskjeden ikke gir et fullstendig bilde av hvordan politiske vedtak gjøres i Norge. Mange ungdommer er med i ulike former for organisasjoner som har som en viktig oppgave å påvirker politiske organer. Natur og Ungdom er en slik organisasjon som har markert seg med et klart standpunkt blant annet mot Snøhvit-utbyggingen som er omtalt i læreboken.

Oppgaver

1. Hvor mange medlemmer har Natur og Ungdom?

2. Hva er de viktigste sakene organisasjonen arbeider med?

3. Er Natur og Ungdom knyttet til ett eller flere politisk partier?

4. Lag en kort presentasjon av hvordan Natur og Ungdom går frem for å påvirke politiske vedtak.

5. Drøft hvilken rolle en organisasjon som Natur og Ungdom bør og kan ha i et demokrati som det norske. 

 

Lenker

Natur og ungdom

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider