Politikk og makt - versjon 2

Partiene på dødsleiet?

Gudleiv Forr har i mange år arbeidet som kommentator for Dagbladet. Les hans kommentar og svar på spørsmålene.

Oppgaver

  1. Hvilke kriterier bruker Forr for å beskrive endringen som gjør at partier går fra å være massepartier til partier for en selvrekrutterende elite?
  2. Ta for deg de enkelte partiene i Norge og vurder om de er preget av å være massepartier eller partier for en selvrekrutterende elite.
  3. Redegjør for hva Forr angir som årsakene til de endringene vi ser når det gjelder partiene.
  4. Diskuter Forrs spørsmål om partienes tilbakegang i medlemstall og aktivitet bare betyr en endring eller en svekkelse av demokratiet. 

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider