Politikk og makt - versjon 2

Arbeiderne ute av Frp

Les artikkelen i Klassekampen og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva er en "halvstudert røver"?
  2. Hva er forskjellen mellom "populister" og "liberalister"?
  3. Hva kan det komme av at andelen uten høyere utdanning i ledelsen i Fremskrittspartiet har blitt mindre?
  4. Handler striden om nestledervervet om utdannelsesbakgrunn eller noe annet? Begrunn svaret.
  5. Hvordan er det i ledelsen i de andre partiene når det gjelder utdannelsesbakgrunn?
  6. Hvor stor andel av befolkningen har høyere utdanning?
  7. Bør ledelsen i partiene være representative når det gjelder utdannelsesbakgrunn? Drøft.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider